Zakon

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika

Od 1991. do 2001. zakon se mijenjao šest puta:

  1. Zakon je izglasovan u Saboru 1991. godine, objavljen u NN 34/1991.
  2. Prva promjena je bila 1993., objavljena u NN 76/1993.
  3. Druga promjena je bila 1993., objavljena u NN 52/1994.
  4. Ovdje donosimo pročišćeni tekst iz 1995. godine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_05_34_682.html
  5. Nakon pročišćenog teksta, uslijedile su još dvije promjene, 1998. godine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_12_164_2019.html
  6. Zadnja promjena je iz 2001. godine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2001_12_109_1797.html