Ciljevi društva

Prema Statutu HDPZ-a ciljevi Društva su da:

1. prati pojave koje bi mogle imati ili imaju štetne posljedice u Republici Hrvatskoj te ukazuje i potiče odgovorna tijela radi poduzimanja odgovarajućih mjera,

2. prati i razmatra pojave od značaja za potrebe političkih zatvorenika i potiče nadležna tijela na uređenje ovih pitanja propisima,

3. razmatra i raspravlja o prijedlozima propisa kojima se uređuje položaj političkih zatvorenika te daje mišljenje o pitanjima obuhvaćenih prijedlogom,

4. promiče, koordinira i podržava održavanje samostalnosti podružnica,

5. poduzima akcije radi obilježavanja i očuvanja mjesta stradanja hrvatskih političkih zatvorenika, njihovih grobova i mjesta zločina nad hrvatskim narodom,

6. predlaže nadležnim tijelima financiranje programa Društva od značaja za istraživanja zločina nad hrvatskim narodom i sudbina pojedinih političkih zatvorenika,

7. potiče članove na prikupljanje dokumentacije i podataka o stradanjima političkih zatvorenika i sređivanje i vrednovanje te dokumentacije,

8. organizira muzej uspomena političkih zatvorenika i izložbe radi svjedočenja o komunističkoj tiraniji nad političkim zatvorenicima kao poduke i putokazi naraštajima da se tako nešto ne dogodi,

9. publicira radove svojih članova,

10. pruža humanitarnu pomoć članovima i njihovim obiteljima u cilju zaštite zdravlja, poboljšanja života, stanovanja i druge skrbi,

11. organizira susrete članova podružnica i susreta s članovima drugih udruga,

12. potiče suradnju s drugim društvima i organizacijama pri rješavanju zajedničkih potreba.

Osim toga Društvo ima za cilj osudu svakog oblika totalitarizma pa tako i komunizma. S toga je cilj Društva međunarodno povezivanje i postizanje međunarodne osude komunizma, kao zločinačke ideologije.