HDPZ

Na inicijativnom sastanku 20. studenoga 1989. donesen je sljedeći zaključak (preslika):

inicijativni sastanak 1989.